Modyfikacja OIFK wykonywana z zaschnięta kroplą krwi

Jak podano w poprzedniej części niniejszego rozdziału, OIFK może być wykonywany z surowicami pobieranymi niejałowo, a także wykazującymi działanie toksyczne na krętki utrzymywane przy życiu na sztucznym podłożu. Pozwoliło to Vaismainowi, Hamelin i Guthemu na opracowanie modyfikacji OIFK, polegającej na wykonywaniu,badania z zaschniętą kroplą krwi. Stanowi ona modyfikacją metody bibułowej, opracowanej w celu Wykazania przeciwciał wassermannowskich przez Demanche. Vaisman i wsp. używają w modyfikacji OIFK z zaschniętą kroplą krwi specjalnego gatunku bibuły tzw. papieru „Cansom”. Powtarzalność metody zależna jest od cech używanej bibuły, a nawet od poszczególnych serii produkcyjnych papieru ,,Canso;n”. Manikowska-Lesińska, opierając się na doświadczeniach Chediaka oraz na metodyce stosowanej przez Milgroma i Bentleya, opracowała inną, uproszczoną modyfikację OIFK. Odczyn wykonuje się z kroplą krwi zaschniętą na szkiełku podstawowym. Modyfikacja została opracowana w taki sposób, aby zapewnić jej wybitną czułość, odpowiadającą czułości odczynu wykonywanego według metody oryginalnej, z surowicą rozcieńczoną w stosunku x/100.

Author: mariuszlebek.pl