Analiza sytuacji epidemiologicznej w świecie w okresie powojennym

a. Wprowadzenie penicyliny do lecznictwa jest niewątpliwie jednym z bardzo istotnych czynników, które wpłynęły na spadek zachorowań na kiłę w okresie po II Wojnie Światowej. Należy bowiem liczyć się z tym, że pod czas pierwszych 15 lat ery penicylinowej szerokie stosowanie, a nawet nad używanie penicyliny w leczeniu różnych innych chorób mogło mieć również poważny wpływ epidemiologiczny na kiłę, likwidując wśród szerokich kręgów...

Read More

Epidemiologia kiły

Epidemiologia kiły od dawna wzbudzała zainteresowanie wielu badaczy i piśmiennictwo na ten temat jest bardzo bogate. Zwraca jednak uwagę, że pomimo dużego zainteresowania tym problemem systematyczne gromadzenie materiałów statystycznych w większości krajów datuje się od stosunkowo niedawna. W związku z tym badania większości autorów opierały się głównie na danych i informacjach wprawdzie znamiennych, lecz cząstkowych i...

Read More

Interpretacja odczynów serologicznych w kile wrodzonej

Zachowanie się przeciwciał skierowanych przeciwko krętkom bladym zależne jest w kile wrodzonej od zjadliwości krętków przeniesionych drogą zakażenia łożyskowego i od zjawisk odpornościowych zachodzących u matki i u dziecka. Problemy diagnostyczne kiły wrodzonej wczesnej i późnej różnią się istotnie i muszą być rozpatrywane odrębnie. W diagnostyce kiły wrodzonej wczesnej istotne znaczenie ma możliwość biernego przeniesienia przeciwciał...

Read More

Ocena znaczenia odczynów krętkowych w płynie mózgowo-rdzeniowym

Odczyn Nelsona w płynie mózgowo-rdzeniowym odznacza się bezwzględną swoistością i wybitną czułością. W piśmiennictwie panuje zgodny pogląd, że jeżeli odczyn Nelsona jest ujemny w surowicy, nie udaje się wykazać immobilizyn również w płynie mózgowo-rdzeniowym między mianem odczynu Nelsona w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy istnieje wyraźna zależność. Jak wynika z badań Puciło i Manikowskiej-Lesińskiej, poziom immobilizyn jest w...

Read More

Interpretacja odczynów serologicznych w kile układu nerwowego

Poglądy dawniejszego piśmiennictwa na wartość diagnostyczną klasycznych odczynów kiłowych w kile układu nerwowego wykazują znaczne różnice. W materiale Des Brisaya odsetek dodatnich wyników klasycznych odczynów kiłowych wynosi 41,2%, a w materiale Wedrowa 80—85%. Według danych Stockesa i wsp. dodatni wynik odczynu Kolmera stwierdza u 98— 100% chorych na porażenie postępujące, u 70—85% chorych na wiąd rdzenia i u 85—100% chorych na...

Read More