Metodyka ilościowa odczynu Nelsona

W celu wykonania odczynu metodą ilościową rozcieńcza się badaną surowicę roztworem fizjologicznym NaCl. Zwykle badanie ilościowe zaczyna się od rozcieńczenia surowicy w stosunku 1/20 albo 1/20. Następne rozcieńczenia rosną w postępie geometrycznym (1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320 itd.). Jeżeli w 3 kolejnych rozcieńczeniach stwierdza się odsetek unieruchomienia niższy niż 50%, odczytywanie dalszych rozcieńczeń przerywa się. Za miano ilościowe odczynu uważa się najwyższe rozcieńczenie, powodujące unieruchomienie 50% krętków zawartych w zawiesinie antygenowej. Wysokość miana oznacza się graficznie, wykreślając na osi rzędnych odsetek unieruchomienia, a na osi odciętych — rozcieńczenie badanej surowicy.

Author: mariuszlebek.pl