Odczyn Nelsona

Odczyn Nelsona polega na zjawisku unieruchamiania przez przeciwciała, zwane immobilizynami lub przeciwciałami unieruchamiającymi, patogennych krętków bladych, utrzymywanych przy życiu na sztucznym podłożu (basal medium). Zjawisko swoistego unieruchamiania krętków zachodzi jedynie w obecności czynnego dopełniacza. Krętki tracą pod wpływem immobilizyn nie tylko charakterystyczne ruchy, ale również zjadliwość i zdolność rozplemu. Stwierdzono, że immobilizyny powodują zmiany morfologiczne krętków (Grei- felt), a następnie ich liżę (Nelson).

Author: mariuszlebek.pl