Odczyn barwienia krętków błękitem metylenu

Odczyn barwienia krętków błękitem metylenowym nie znalazł dotąd praktycznego zastosowania, mimo że od opisania tej metody minęło już 14 lat. Opracowanie, zgodnie z sugestią Kiraly’ego, antygenu zachowującego swoje własności przez dłuższy okres czasu może przyczynić się do wprowadzenia TPMB do praktyki serologicznej

Author: mariuszlebek.pl