Probówka główna

Probówka główna zawiera 0,25 ml zawiesiny krętków, utrzymywanych przy życiu na sztucznym podłożu, 0,2 czynnego dopełniacza i 0,05 badanej surowicy. Probówka 2 jest kontrolą surowicy, którą dodaje się do każdej probówki głównej. Zadaniem kontroli jest ewentualne wykazanie toksycznych właściwości surowicy, powodujących nieswoiste unieruchomienie krętków. Zawiera ona te same składniki, co probówka główna, z tą jednak różnicą, że zamiast czynnego dopełniacza dodaje się do niej dopełniacz inaktywowany. Probówki od 3 do 6 stanowią kontrolę całej serii badań. Probówka 3 i 4 są kontrolą przeżywalności krętków i mają za zadanie wykazanie zarówno doskonałości pożywki, jak i ewentualnych cech toksycznych dopełniacza. Probówka 5 zawiera znaną surowicę ujemną. Stanowi ona kontrolę antygenu i ma wykazać jego ewentualne uczulenie przeciwciałami króliczymi, występującymi w tkance jądrowej niekiedy już w okresie orchitis recens. Probówka 6 zawiera znaną surowicę dodatnią. Stanowi ona kontrolę czułości odczynu. Zwykle w celu kontroli czułości odczynu bada się znaną surowicę dodatnią w kilku kolejnych rozcieńczeniach, określających jej miano ilościowe. Wahania miana surowicy kontrolnej pozwalają na ocenę wahań czułości odczynu.

Author: mariuszlebek.pl