Ważniejsze modyfikacje odczynu Nelsona

Nie wszystkie pracownie nelsonowskie wprowadziły mniej lub bardziej istotne zmiany w metodyce odczynu Nelsona. Dotyczą one głównie sposobu przygotowywania zawiesiny antygenowej, składu pożywki podstawowej, sposobu zapewnienia warunków beztlenowych, ilości używanego dopełniacza. Niektórzy autorzy skrócili również lub przedłużyli w sposób istotny długość okresu inkubacji. Ponadto opracowano modyfikacje zmierzające do zwiększenia czułości odczynu Nelsona. Większą czułość odczynu Nelsona uzyskiwano przez przedłużenie okresu inkubacji, zastosowanie lizozymu lub innych enzymów lub przez zmianę stosunków ilościowych między składnikami odczynu.

Author: mariuszlebek.pl