Surowica badana

Surowica badana musi być pobrana i przechowywana w sposób zmniejszający możliwość jej nieswoistego, toksycznego działania na krętki. Do użycia w odczynie Nelsona nie nadają się surowice przerośnięte drobnoustrojami, zhemolizowane lub zawierające nieznaczną nawet ilość leków lub środków antyseptycznych działających przeciwkrętkowo. Krew do badania na odczyn Nelsona powinna być pobrana jałowo. Skórę należy odkażać eterem. Do pobierania i przechowywania krwi należy używać probówek, strzykawek i igieł wyjałowionych w suszarce w temp. 120°. Pobraną krew należy natychmiast po oddzieleniu się skrzepu odwirować w warunkach jałowych. Jeżeli surowica musi być przechowywana przez dłuższy czas przed wykonaniem odczynu, powinna ona być umieszczona w zamrażarce (temp. —20°). Na 2 godz. przed wykonaniem odczynu należy surowicę odmrozić, a następnie inaktywować w łaźni wodnej w temp. 56° przez okres 45 min. Surowica zamrożona może być przechowywana przez dłuższy czas, ale po odmrożeniu nie może być zamrażana powtórnie. W wypadku wykonywania badania płynu mózgowo-rdzeniowego należy przy jego pobieraniu i przechowywaniu przestrzegać tych samych zasad. Płynu mózgowo-rdzeniowego przed użyciem w odczynie nie poddaje się natomiast inaktywacji.

Author: mariuszlebek.pl