Mechanizm działania Iizozymu

Mechanizm działania Iizozymu nie został w pełni wyjaśniony. Zdaniem Metzgera działanie Iizozymu polega na usunięciu z powierzchni krętków nieantygenowej warstwy ochronnej, utrudniającej przeciwciałom dostęp do głębiej położonych receptorów antygenowych. Fribourg-Blanc uważa, że oprócz tego działania, tłumaczącego wpływ Iizozymu na skrócenie „fazy przygotowawczej”, zarówno lizozym, jak i trypsyna mogą wywierać wpływ również na ilościowy wynik odczynu Nelsona, zmieniając metabolizm drobnoustroju i zwiększając intensywność działania przeciwciał. Za prawdopodobieństwem tego mechanizmu oddziaływania Iizozymu na czułość odczynu Nelsona w późniejszej jego fazie przemawiają doświadczenia Amano, którzy udowodnili na modelu innych reakcji immunologicznych nie tylko przyspieszenie, ale i zwiększenie intensywności bakteriobójczego działania przeciwciał na różne drobnoustroje. Działanie Iizozymu, a w mniejszym stopniu wpływ innych enzymów, został wykorzystany w celu opracowania kilku modyfikacji odczynu Nelsona.

Author: mariuszlebek.pl