Sposób wykonania odczynu immunofluorescencji

Przygotowanie antygenu. Do odczynu używa się szkiełek grubości 1 mm. Na oznaczonych diamentem polach umieszcza się pipetą pasteurowską cienką warstwę zawiesiny antygenowej. Preparat utrwala się przez 5 min. w temperaturze pokojowej. Deacon i niektórzy inni autorzy stosują metodę utrwalania antygenu acetonem lub wysoką temperaturą. Zgodnie z doświadczeniem Pracowni Białostockiej utrwalanie preparatu acetonem powoduje nieznaczne osłabienie czułości odczynu i jest całkowicie zbędne pod warunkiem posługiwania się starannie oczyszczonym antygenem. Pierwsza faza odczynu. Na utrwalony na szkiełku podstawowym antygen nakłada, się, 0,10-0,15, ml badanej surowicy. Następnie preparat inkubuje się w komorze wilgotnej przez okres 30 min. w temp. 37°. Po inkubacji preparaty opłukuje się, a następnie wstawia na 10 min, do kąpieli w buforowanym roztworze soli. Druga faza odczynu. Na oznaczone pola nakłada się kroplę surowicy antyglobulinowej znakowanej izotiocyjanianem fluoresceiny.Preparaty inkubuje się ponownie przez 30 min, w komorze wilgotnej. Po upływie tego okresu oplu- kuje się je w sposób identyczny jak po pierwszej fazie odczynu i pokrywa szkiełkiem nakrywkowym. Preparaty powinny być odczytane nie później niż 2 godz. po sporządzeniu.

Author: mariuszlebek.pl