Surowica badana w odczynie immunofluorescencji

Surowica badana powinna być przejrzysta, ale nie musi być bezwzględnie jałowa. Cechy toksyczne surowicy upośledzające przeżywalność krętków na sztucznym podłożu nie wpływają na wynik OIFK. W odczynie jakościowym stosuje się w Pracowni Białostockiej wstępne rozcieńczenie surowicy w stosunku 2/50. Do rozcieńczeń używa się buforowanego roztworu soli o pH 7,2, którego skład został opisany przez Wilkinsona. Większość pracowni posługuje się metodą FTA 200. Fribourg-Blanc i Niel posługują się wstępnym rozcieńczeniem surowicy w stosunku 1/50, a niekiedy 1/50. Vaisman i Hamelin, Fife, Bossi, a także Naumann używają rozcieńczenia 1/100. Niektórzy autorzy używają niższych rozcieńczeń surowicy, co zgodnie z naszym doświadczeniem wpływa wyraźnie na obniżenie swoistości metody.

Author: mariuszlebek.pl