Sposób nastawiania odczynu

Probówki zawierające zawiesinę krętków w pożywce podstawowej, dopełniacz i badaną surowicę umieszcza się w anaerostatach, z których za pomocą pompy próżniowej usuwa się powietrze. Anaerostaty przepłukuje się 5-krotnie mieszanką gazową, zawierającą 95% azotu i 5% CO2. Następnie anaerostat napełnia się mieszanką o tym samym składzie. Mieszanka ta musi być wolna od zanieczyszczeń tlenowych, gdyż domieszka tlenu przekraczająca 0,02% zmniejsza wyraźnie przeżywalność krętków. W Pracowni Białostockiej używa się mieszanki produkcji Gliihlampenwerk w Berlinie, która odpowiada tym wymogom. Anaerostaty z probówkami stawia się następnie do cieplarki o temp. 35°. Okres inkubacji odczynu Nelsona, według metody używanej w Pracowni Białostockiej, wynosi 18 godz.

Author: mariuszlebek.pl