Znak pokoju

Znak przekazywany podczas liturgii eucharystycznej, w czasie mszy świętej, odgrywa dużą rolę w naszym życiu. W polskich kościołach przyjmuje on najczęściej formę skłonienia głową lub podania ręki. Natomiast w liturgii w mniejszych wspólnotach lub pomiędzy kapłanami przekazywany jest w firmie starożytnej, tradycyjne przekazywane jest od czasów pierwotnych chrześcijan jednokrotnego pocałunku w obydwa policzka.
Kościół prosi o pokój i jedność dla siebie samego i dla całej ludzkiej rodziny, wierni zaś okazują sobie trwającą w kościele komunię i miłość, zanim przyjmą Najświętszy sakrament.  Znak pokoju tekst  jest to ukłon w stronę najbliżej stojących uczestników Mszy Świętej lub podanie im ręki, ten gest wykonuje się w milczeniu lub wypowiada słowa : Pokój pański, niech będzie z tobą, albo pokój z tobą. Należy jednak zachować jednolitość znaku w danym zgromadzeniu.

 

Bez wątpienia ten znak ma wielką i ogromną wartość, w naszych czasach, tak bardzo obciążonych konfliktami, ten gest nabiera, szczególnego znaczenia również z punktu widzenia zbiorowej wrażliwości, w miarę jak kościół wciąż i coraz bardziej dostrzega błaganie Pana o dar pokoju i jedności dla samego kościoła dla całej ludzkiej rodziny. To pozwala rozumieć dlaczego z taką intensywnością podchodzi się do ibrzędu znaku pokoju w czasie celebracji liturgicznej.

Author: mariuszlebek.pl