Odczyny oparte na zastosowaniu antygenów uzyskiwanych z krętków hodowlanych lub patogennych

Odczyny oparte na zastosowaniu antygenów uzyskiwanych z krętków hodowlanych lub patogennych (RCFT, RPCF, TPCF) odznaczają się, większą czułością, niż odczyny kardiolipinowe. Nie stanowią one jednak istotnego postępu w diagnostyce kiły pierwszego okresu. King na podstawie badań autorów angielskich uważa, że odczyny wiązania dopełniacza z antygenami uzyskiwanymi z krętków hodowlanych są w kile pierwszego okresu zwykle wcześniej dodatnie, niż odczyny kardiolipinowe. Wilkinsonrównież wykazał, że w kile pierwszego okresu zarówno RCFT, jak i RPCF dają wyniki dodatnie wcześniej, niż odczyny kardiolipinowe. Portnoy i Magnuson, a także Cannefax i Garson stwierdzili, że w kile wczesnej odczyn wiązania dopełniacza z krętkami patogennymi (TPCF) odznacza się szczególnie wielką czułością. Analiza danych niemieckiego piśmiennictwa, przeprowadzona przez Mullera, wykazuje, że odczyny wiązania dopełniacza z antygenami krętkowymi występują wprawdzie niekiedy wcześniej, niż odczyny kardiolipinowe, ale częściej pojawiają się równocześnie z dodatnimi wynikami VDRL. Biorąc pod uwagę konieczność ostrożnej interpretacji odczynu wiązania dopełniacza z antygenami uzyskiwanymi z krętków hodowlanych (Gastiinel i wsp.) oraz złą powtarzalność wątpliwych i słabo dodatnich wyników TPCF (Browne i wsp.), wynik jednego z odczynów krętkowych nie ma zwykle rozstrzygającego znaczenia diagnostycznego, jeżeli pozostałe odczyny serologiczne są ujemne.

Author: mariuszlebek.pl