Odczytywanie i interpretacja wyników odczynu immunofluorescencji

Urządzenia optyczne. Wyniki odczynu odczytuje się w ciemnym polu widzenia mikroskopu fluorescencyjnego. W Pracowni Białostockiej używa się mikroskopu fluorescencyjnego Binolux II firmy Reichert, wyposażonego w lampę rtęciową HBO 200. Jako filtru pobudzającego używa się filtru BG 12 (6 mm), a jako filtru hamującego — zestawu dwóch filtrów, a mianowicie GG 9 (1 mm) i OG 1 (1,5 mm). Powtarzalność odczynu zależy w znacznej mierze od standaryzacji urządzeń optycznych, a w szczególności od używanego zestawu filtrów. Używanie innych urządzeń optycznych może wpływać niekorzystnie na powtarzalność wyników OIFK, wykonywanego z tą samą surowicą przez różne pracownie. Wskazują na to między innymi badania porównawcze przeprowadzone z inicjatywy SOZ. Intensywność fluorescencji określa się oznaczeniami od + do ++++. Oznaczenia- +++ do ++++ odpowiadają bardzo intensywnejTIudrescencji. Wyraźną fluorescencję oznacza się ++. Oznaczeniem + określa się widoczność krętków, które nie wykazują fluorescencji, a oznaczeniem (—) preparaty, w których krętki są całkowicie niewidoczne. Zgodnie z propozycją Deacona za wynik dodatni odczynu jakościowego uważa się fluorescencję odpowiadającą oznaczeniu ++ do ++++. Widoczność krętków odpowiadającą oznaczeniu + uważa się za wynik wątpliwy.

Author: mariuszlebek.pl