Pożywka podstawowa

Pożywka podstawowa, pozwalająca na utrzymywanie żywotności i ruchliwości krętków, jest czynnikiem decydującym o możliwości wykonania odczynu, a jej skład i jakość wywiera istotny wpływ na czułość i powtarzalność odczynu. W Pracowni Białostockiej stosowana jest, podobnie jak w większości europejskich pracowni nelsonowskich, zmodyfikowana przez Nielsena pożywka Nelsona i Diesendiucka. W Pracowni Białostockiej, podobnie jak w licznych innych pracowniach nelsonowskich, do pożywki Nelsona dodaje się penicylinazę w ilości 400 j./ml. Przed użyciem podłoże podstawowe wyjaławia się, przesączając je przez filtry bakteryjne. W Pracowni Białostockiej używa się w tym celu filtru Schott G-5. Nasze doświadczenie dowodzi, że jakość używanych filtrów bakteryjnych ma, zgodnie z badaniami Ajello, istotne znaczenie dla wartości pożywki.

Author: mariuszlebek.pl