Interpretacja odczynów serologicznych w kile późnej

Zarówno zachowanie się odczynów klasycznych, jak i odczynów krętkowych jest w późnym okresie zakażenia zależne od rozwoju zjawisk odpornościowych i związanych z nimi różnic w obrazie klinicznym kiły późnej. Jak wynika z badań, poświęconym immunologii kiły, krętki w znacznej części przypadków kiły późnej ulegają daleko idącym zmianom biologicznym i tracą całkowicie lub częściowo zdolność do rozplemu i zjadliwość. Wspomniane badania zdają się również wskazywać, że po upływie kilkunastu lub kilkudziesięciu lat po zakażeniu może nastąpić samoistne, całkowite wyleczenie kiły.

Author: mariuszlebek.pl