Wpływ enzymów na czułość odczynu Nelsona

Metzger wykazał, że lizozym białka jaja kurzego, dodany do składników odczynu Nelsona, przyspiesza znacznie zjawisko unieruchomienia krętków. W dalszych badaniach Fribourg-Blanc wykazał, że lizozym po normalnym okresie inkubacji zwiększa wyraźnie miano ilościowe odczynu Nelsona. Wyniki te zostały (potwierdzone przez Kiraly’ego, Kenta i De Weerdta, Lesińskiego, Wiśniewską i Zająca oraz Utrilla. Badania Fribourg-Blanca oraz Kiraly’ego wykazały, że również tiypsyna wpływa na zwiększenie miana ilościowego odczynu Nelsona. Z badań Kiralyego wynika, że wzrost miana ilościowego odczynu Nelsona występuje również pod wpływem elastazy, a w mniejszym stopniu — także pod wpływem papainy. Spośród czynników enzymatycznych wpływających na kinetykę i czułość odczynu Nelsona najdokładniej zostało przebadane działanie iizozymu. Ocena innych enzymów nie jest jednoznaczna i wymaga dalszych badań.

Author: mariuszlebek.pl