Znakowana surowica odpornościowa

Znakowana surowica odpornościowa jest uzyskiwana przez uodpornienie królika roztworem yalobulin ludzkich. Niektóre pracownie posługują się surowicą antyglobulinową uzyskaną przez uodpornienie kozy. W Pracowni Białostockiej króliki uodparnia się roztworem y-globulin produkcji Lubelskiej Wytwórni Surowic i Szczepionek. Uodpornienie przeprowadza się według metody opisanej przez Prooma. Globuliny surowicy odpornościowej wytrąca się alkoholem metylowym według metody podanej przez Duberta, a znakowanie izotiocyjanianem fluoresceiny przeprowadza się według metody opisanej przez Niela i Fribourg-Blanca. Znakowana surowica odpornościowa może być przechowywana, po dodaniu równej ilości glicerolu, w temp. +4° przez szereg miesięcy. Może to być również surowica liofilizowana. Posługiwanie się znakowaną surowicą antyglobulinową o wysokim mianie jest zasadniczym warunkiem czułości i powtarzalności odczynu. W Pracowni Białostockiej używa się jedynie surowic, których rozcieńczenie robocze jest wyższe niż 1/200. Surowice słabsze, używane w niższych rozoieńczeniach, wpływają ujemnie na czułość i powtarzalność metody. Przed użyciem nowej serii surowicy znakowanej należy wykonać miareczkowanie w celu oznaczenia jej optymalnego miana. Bezpośrednio przed wykonaniem odczynu znakowaną surowicę antyglobulinową rozcieńcza się roztworem Tweenu 80.

Author: mariuszlebek.pl