Immunofluorescencyjny odczyn wiązania dopełniacza (FCFT)

Został on zastosowany w diagnostyce kiły przez Matuhasi i Mitsuko Usui. Autorzy używali dopełniacza (surowicy świnki morskiej) znakowanego izotiocyjanianem fluoresceiny w celu wykazania oddziaływania między antygenem krętkowym a przeciwciałami zawartymi w surowicy kiłowej. Technika metody opisanej przez Matuhasi i Mitsuko Usui różni się od techniki oryginalnej OIFK zastąpieniem znakowanej surowicy antyglobulinowej znakowaną surowicą świnki morskiej. Wstępne badania przeprowadzone przez autorów na zaledwie 25 surowicach zdaje się wykazywać znaczną zgodność wyników opisanej przez nich metody z wynikami odczynu FTA 200. Autorzy podkreślają jednak możliwość nieswoistego łączenia się antygenu z przeciwciałami zawartymi w surowicy świnki morskiej. To zjawisko może stanowić istotną trudność zastosowanią diagnostycznego opisanej metody, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę badania Metzgera i wsp. nad rolą dopełniacza w odczynie immunofluorescencji krętków. Metoda opisana przez Matuhasi i Mitsuko Usui stanowi interesujące spostrzeżenie teoretyczne. Jej wartość diagnostyczna wymaga dalszych badań.

Author: mariuszlebek.pl