Odczyn immunofluorescencji krętków i jego modyfikacja absorpcyjna

Odczyn immunofluorescencji krętków i jego modyfikacja absorpcyjna (FTA-ABS) ma szczególne znaczenie w diagnostyce przypadków kiły bezobjawowej wczesnej badanych w pierwszych tygodniach po zakażeniu. Ocena ilościowa OIFK stanowi również kryterium pozwalające ze znacznym prawdopodobieństwem na rozstrzygnięcie, czy badany przypadek należy zakwalifikować jako kiłę utajoną wczesną, czy jako kiłę utajoną późną. Zgodnie z doświadczeniem Pracowni Białostockiej OTFK osiąga bowiem najwyższe wartości miana już w kilkanaście tygodni po zakażeniu, a w okresie kiły utajonej późnej wykazuje skłonność do powolnego spadku miana. Ustalenie tego rozpoznania ma istotne znaczenie epidemiologiczne i prognostyczne.

Author: mariuszlebek.pl