Odczyn hemaglutynacji krętków

Odczyn ten został opracowany w ostatnich kilkunastu miesiącach przez Rathlev. Metoda ta jest jeszcze w okresie wstępnych badań i została, jak dotąd, skontrolowana na stosunkowo szczupłym materiale, bo obejmującym zaledwie 300 surowic. Odczyn ten polega na działaniu na 2,5% zawiesinę krwinek baranich antygenem uzyskanym z rozbitych ultradźwiękami krętków patogennych szczepu Nicholsa. Pod wpływem działania surowicy kiłowej na opłaszczone antygenem krętkowym “erytrocyty następuje hemaglutynacja. Do rozcieńczeń surowicy badanej używa się surowicy zdrowego królika. Odczyn osiąga, według danych autorki, w zależności od zawartości przeciwciał w surowicy miana wahające się od 1/10 do 1/20 000. Według wstępnych doniesień autorki odczyn ten przewyższa czułością o. N. i nie ustępuje w sposób istotny jego swoistości. Dotychczasowe wyniki autorki zdają się wskazywać, że opisana metoda może odegrać istotną roję w rozwoju serodiagnostyki kiły.

Author: mariuszlebek.pl